• Krapte op Twentse arbeidsmarkt in toenemend aantal beroepen

    Arbeidsmarktmonitor: inzicht in cijfers en trends op Twentse arbeidsmarkt De Twentse arbeidsmarktmonitor van november laat zien dat het aantal...

    Lees meer...

Regio Twente en Twente Board zijn verheugd over het besluit van het kabinet om 30 miljoen euro uit te trekken voor een Regiodeal met Twente. Twente krijgt het geld voor de aanpak van verschillende opgaven: uitbouwen van de Twentse topwerklocaties, een slimme maakindustrie 4.0, een toekomstgerichte arbeidsmarkt en de transitie naar een circulaire economie. Doordat de samenwerkende partners in Twente als cofinanciering minstens eenzelfde bedrag beschikbaar stellen is de regio in staat haar vakmanschap, kennis en technologie met kracht verder te ontwikkelen. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) coördineert de afspraken met de regio’s en heeft vandaag samen met Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken het nieuws in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Regio Twente kent, net zoals de gemeenten, een nieuwe bestuursperiode na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart.

Rob Welten (burgemeester Borne) en Arjen Gerritsen (burgemeester Almelo) zijn op 31 oktober benoemd als nieuwe leden van het dagelijks bestuur van Regio Twente.
Samen met Regiovoorzitter Onno van Veldhuizen (burgemeester van Enschede) vormen zij de komende jaren (2018-2021) het dagelijks bestuur van Regio Twente. Hiermee is het dagelijks bestuur weer compleet.

Twente vraagt het Rijk om een sterk partnerschap op een pakket van elf projecten waar de samenwerkende partijen in Twente de komende tijd de schouders onder zetten, samen met de Rijksoverheid. Een regiodeal om Twente verder te laten groeien en haar kracht – technologische oplossingen voor opgaven op het gebied van onder meer zorg, landbouw, energie en mobiliteit – met een extra impuls van het Rijk optimaal te benutten. Hiertoe investeren regionale partners gezamenlijk € 128 miljoen. Zij roepen het Rijk op om € 38 miljoen vanuit de Regio Envelop bij te dragen om verder te investeren in de uitbouw van Twentse topwerklocaties, een slimme maakindustrie 4.0 en een toekomstgerichte arbeidsmarkt. Voor een duurzaam en concurrerend Twente en Nederland.