Op allerlei routes kunnen toeristen en recreanten genieten van het Twentse landschap en de steden en dorpen.

Twente heeft een uitgebreid en uniform bewegwijzerd fietsnetwerk. De routes zijn aan elkaar gekoppeld door een knooppuntensysteem.

Twente is een echte paardenregio en zeer geschikt voor zowel de ruiter als de menner. Het coulisselandschap is aantrekkelijk en afwisselend.

Regio Twente ontwikkelt in nauwe samenwerking met de Provincie Overijssel, de 14 Twentse gemeenten, MTB-verenigingen en grondeigenaren/beheerders een aaneengesloten mountainbike routenetwerk in Twente.

Twente heeft een uitgebreid wandelnetwerk dat de bezoeker kennis laat maken met het prachtige Twentse landschap. Oude en nieuwe routes zijn hierin met elkaar verbonden tot in totaal 455 routes. Die zijn samen 3500 km lang.