Twente dient aanvraag regiodeal in bij het Rijk

Twente vraagt het Rijk om een sterk partnerschap op een pakket van elf projecten waar de samenwerkende partijen in Twente de komende tijd de schouders onder zetten, samen met de Rijksoverheid. Een regiodeal om Twente verder te laten groeien en haar kracht – technologische oplossingen voor opgaven op het gebied van onder meer zorg, landbouw, energie en mobiliteit – met een extra impuls van het Rijk optimaal te benutten. Hiertoe investeren regionale partners gezamenlijk € 128 miljoen. Zij roepen het Rijk op om € 38 miljoen vanuit de Regio Envelop bij te dragen om verder te investeren in de uitbouw van Twentse topwerklocaties, een slimme maakindustrie 4.0 en een toekomstgerichte arbeidsmarkt. Voor een duurzaam en concurrerend Twente en Nederland.

Twente is een krachtige regio met een sterke identiteit, een unieke balans tussen stad en land en centraal gelegen op de grens met Duitsland. Met techniek als motor is Twente goed in slimme dingen bedenken en maken. Ze heeft gouden handen, slimme koppen en topwerklocaties voor innovatief ondernemerschap. De Twentse maakindustrie, met baanbrekende hightech bedrijven, biedt oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke opgaven en sociale innovatie. De maatschappij vraagt om oplossingen uit Twente. En de Twentse technologie versterkt de innovatieve ontwikkeling van een duurzaam Nederland. Bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden in Twente bundelen de krachten voor de economie van de toekomst. Wil Twente verder groeien en haar kracht optimaal inzetten voor de ontwikkeling van Nederland dan moet dat samen met het Rijk.

Investeren in kracht van Twente voor Nederland en de wereld

Twente is internationaal van waarde als toonaangevende technologische topregio met een spilfunctie tussen Nederland en Duitsland. De regio waar hoogwaardige systemen, producten, materialen en diensten worden gemaakt voor duurzame toepassingen op het gebied van energie, zorg, mobiliteit en landbouw. Met een gezamenlijke agenda en verschillende investeringsplannen neemt de regio haar verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van vakmanschap, kennis en technologie. Extra inzet is nodig om de kansen die Twente in zich heeft te versnellen, te versterken en te verbinden.

De projecten met een totaal investeringsvolume van 172 miljoen zijn geclusterd binnen vier actielijnen, gebaseerd op deAgenda voor Twente’:

  1. Techniek als motor
  2. Arbeidsmarkt en talent
  3. Bereikbaarheid en vestigingsklimaat
  4. Circulaire economie en duurzaamheid

Vervolg

Een Rijkscommissie gaat zich in het najaar over alle aanvragen buigen. Daarna gaat het Rijk in overleg met de regio’s over de aanvragen die kansrijk zijn en in aanmerking komen voor een Rijksbijdrage. De regiodeal wordt uiteindelijk in het voorjaar van 2019 gesloten.

 

Downloads

Download hier de Twentse regiodeal aanvraag (twopager)
Download hier het projectenboek
Download hier het begrotingsoverzicht
Download hier de infographic

Download hier de Nieuwsflits voor stakeholders