Provincies, regio’s en Duitse partners werken nauw samen om grensbarrières te slechten

Regionale en lokale overheden in Oost-Nederland en het Duitse Münsterland gaan nauwer samenwerken om grensbarrières weg te nemen en grensoverschrijdende investeringen uit te lokken. Op vrijdag 14 december ondertekenden zij een memorandum, waarin gezamenlijke ambities zijn geformuleerd op gebied van economie, arbeidsmarkt, onderwijs en mobiliteit. De samenwerking moet een impuls geven aan de economie en werkgelegenheid in de grensregio.

De partijen die het memorandum ondertekenen zijn de provincies Gelderland en Overijssel, de regio’s Twente en Achterhoek, de gemeente en Bezirksregierung Münster, en de Kreisen Warendorf, Coesfeld, Steinfurt en Borken. De Nederlandse honorair consul Eduard Hüffer heeft het traject om te komen tot het memorandum intensief begeleid.

Concrete ambities

Het memorandum staat vol met concrete ambities waar de partijen gezamenlijk aan willen werken.
• Op het gebied van onderwijs wordt het buurtaalonderwijs verbeterd, komen er grensoverschrijdende klassen en wordt ingezet op wederzijdse diploma-erkenning.
• De grensoverschrijdende arbeidsmarkt wordt verstrekt door onder meer het uitbouwen van de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling, naar voorbeeld van de succesvolle pilot GrensWerk in Gronau.
• Er wordt een gezamenlijke economische strategie ontwikkeld voor het gehele grensgebied, en de samenwerking op gebied van toerisme wordt uitgebouwd. Ook is er aandacht voor het overbruggen van economische cultuurverschillen, door cursussen en stages over en weer.
• Op het gebied van mobiliteit kijken partijen aan weerszijden van de grens mee bij het vergeven van OV-concessies en wordt het fietspadennetwerk grensoverschrijdend uitgebouwd.

De samenwerking is breed opgezet. Naast samenwerking in projecten, wordt ook gezamenlijk gelobbyd en worden bijvoorbeeld gezamenlijke onderzoeken uitgevoerd.

Vooraan in Duitsland

Voorzitter Regio Twente Onno van Veldhuizen “Door samen te werken met onze Duitse buren verleggen we onze geografische ligging van ‘achteraan in Nederland’ naar ‘vooraan in Duitsland’. Mann soll sich bewegen, tenslotte. ”
Olaf Gericke, voorzitter van de landsraad van het Kreis Warendorf: “Het doel van dit memorandum is niet om nieuwe grensoverschrijdende structuren in het leven te roepen, maar juist om gevestigde structuren, zoals de Euregio, te versterken.”

181214 c Kreis Warendorf