Innovatiebeleid 2007-2012

De in 2007 gestarte samenwerking van de Twentse gemeenten via Regio Twente en de provincie Overijssel in het kader van de Agenda van Twente met bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen (de 4-O's) heeft de Twentse economie de afgelopen jaren een flinke impuls gegeven.

De innovatieroute, een belangrijk onderdeel van de Agenda van Twente, heeft in de periode 2007-2012 al gezorgd voor een investering van € 242 miljoen. Een overzicht van de  innovatieprojecten is te vinden in Twentse Innovatieroute, innovatieprojecten 2007-2013, een publicatie van Stichting Kennispark Twente.

Aansluitend op het nationale Topsectorenbeleid en de investeringsbereidheid van de provincie Overijssel hebben de betrokken partijen na evaluatie van de Innovatieroute in 2012 besloten tot een nieuwe aanpak: de Innovatiesprong Twente.