Innovatiebeleid 2012-2017

Om een sterke impuls te geven aan de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in Twente - en haar positie als topinnovatie hightech regio te versterken - is er voor de periode 2012-2017 een innovatiebeleid: ‘Innovatiesprong Twente'. Een aanpak waarbij krachten, faciliteiten en middelen zijn gebundeld via een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en kennisinstellingen.

Regio Twente investeert via de innovatiesprong in totaal € 30 miljoen in de Twentse kenniseconomie. Het is een voortzetting van het innovatiebeleid 2007-2012 in de ‘Agenda van Twente/ Innovatieroute’ en zet in op de volgende programmalijnen:

  • Innovatiefonds Twente;
  • MKB Fonds en vouchers;
  • Human Capital Agenda Twente;
  • Twente Branding;
  • Toeristische promotie.


In 2014 is het Twentse economische beleid onder een vergrootglas gelegd door de commissie Draijer, Buijink, Roosegaarde. In het rapport ‘Versterken economische kracht van Twente’ zijn vijf aanbevelingen gedaan:

  • Versterken van de regionale basis in HTSM;
  • Verbreden van economisch plan om de basis van de regio te versterken;
  • Vergroten van de inzet op ondernemerschap en innovatie;
  • Vergroten van de effectiviteit van de regionale samenwerkingsverbanden;
  • Verbeteren van de profilering van de regio.

 

Aanbeveling waarmee de Twente Board aan de slag is gegaan. De board richt zich op de brede economische agenda, economische ontwikkeling, de ‘Human Capital’- agenda en werkgelegenheid. Ze wil het economisch potentieel maximaal verzilveren en uitgroeien tot een Europese topregio van hoogtechnologische bedrijvigheid met structurele banengroei aan de boven- én onderkant van de arbeidsmarkt.