De Agenda van Twente is een tienjarig investeringsprogramma van de veertien Twentse gemeenten en loopt tot eind 2017. In mei 2017 is er een nieuw concept investeringsprogramma (2018-2022), genaamd Agenda voor Twente, aangeboden aan de veertien gemeenten in Twente.

> meer informatie over de nieuwe Agenda voor Twente

Agenda van Twente

Hoofddoel van de Agenda van Twente is het versterken van de Twentse economie. Hiervoor zijn projecten opgezet op het gebied van innovatie, vestigingsklimaat, mobiliteit, vrijetijdseconomie, arbeidsmarkt en sport en cultuur.

De Agenda van Twente loopt van 2008 tot 2018 en wordt per jaar gevuld vanuit het jaarlijkse dividend van Twence ter hoogte van acht miljoen euro per jaar. Het subsidieprogramma Agenda van Twente betreft in totaal 80 miljoen euro. Deze is als volgt verdeeld:

  • 30 miljoen projecten Agenda van Twente, inclusief de fondsen Recreatie en Toerisme, Sport en Cultuur en Hippische Initiatieven
  • 50 miljoen voor innovatieve projecten, waarvan:
    - 20 miljoen Innovatie Platform Twente (IPT)
    - 30 miljoen Innovatiesprong (ISP)

De projecten die samen in regionaal verband worden gerealiseerd zijn getoetst aan bepaalde criteria, zoals het sociaaleconomische karakter, de uitstraling voor Twente en het duurzame effect op het regionale product, het regionaal inkomen of de werkgelegenheid in Twente.
De projecten worden deels uitgevoerd met provincie Overijssel. Daarnaast is het Rijk en provincie Overijssel cofinancier van verscheidene projecten.

Regio Twente Banner Agenda van Twente

Vorig jaar juni heeft de evaluatie van de 'Agenda van Twente' plaatsgevonden. Sindsdien zijn er verschillende projecten en activiteiten gecontinueerd. In de nieuwsflits van de Agenda van Twente vindt u informatie over de voortgang en afronding van een aantal specifieke projecten.
 
 

Documenten

Agenda van Twente (brochure)

Voortgangsrapportage Agenda van Twente 2011

Voortgangsrapportage Innovatieroute 2010-2011

Twentse Innovatieroute innovatieprojecten 2007-2013 met bijlage schatting kosten investeringsfonds Twentse innovatieroute Kennispark

Voortgangsrapportage Agenda van Twente 2012

Jaarrapportage Agenda van Twente 2015

Tekstueel verslag 'Twenteraad positief, maar ook kritisch over AvT'

AvT evaluatie 15-09-2016, tekening Elco van Staveren

AvT evaluatie 15-09-2016, Informatie versus Vertrouwen