Klimaat

Regio Twente denkt na over de manier waarop landelijke klimaat- en duurzaamheidsdoelen voor Twente vertaald moeten worden.

Het gaat dan om:

 • Vermindering van broeikasgassen met 30% in de periode 1990-2020
 • Energiebesparing van 2% per jaar
 • 20 %  hernieuwbare energiebronnen in 2020

Het Rijk wil dat doen door innovaties sneller uit te voeren en legt daarbij de nadruk op energietransitie. Energietransitie is het overstappen van fossiele brandstoffen op volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Op nationaal niveau is daarvoor het programma Ruimte en Klimaat (ARK) ontwikkeld.

Kernpunten daaruit:

 • Primaire focus op veiligheid, economie, leefklimaat en biodiversiteit
 • Gebiedsgericht aanpak
 • Gedragsverandering
 • Agentschap

SLOK (stimuleringsmaatregel lokaal klimaatbeleid)

SLOK kan worden gezien als een eerst stap in het verbeteren van het milieu. We hebben regionaal een plan van aanpak gemaakt om gemeenten te helpen een aanvraag te doen.
Het gaat dan om structurele maatregelen die ervoor zorgen dat er minder broeikasgassen worden uitgestoten.

Het motto is Schoon & Zuinig:

 • 2% energiebesparing per jaar
 • 20% duurzame energie in 2020
 • 30% reductie van broeikasgassen in 2020

SLOK-onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

 • Duurzaamheid
 • Energiebesparing bestaande bouw
 • E-loket
 • Biomassa
 • Zonne-energie
 • Straatverlichting

 

De SLOK-regeling is per 2012 beƫindigd. Er komt geen vervolg.